Algemene voorwaarden


Een beetje saai maar wel belangrijk...

Algemeen:

 • De foto’s op www.askefotografie.be of op social media mogen alleen gebruikt worden door de eigenaar, Aske De Keyser. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te gebruiken.
 • Aske fotografie kan ten alle tijde de informatie, prijzen, aanbod en beelden op de website aanpassen. Zolang een shoot niet geboekt is, zijn de prijzen niet gegarandeerd.


Omvang van het werk:

 • Aske fotografie en de klant komen voor de FOTOSHOOT op de afgesproken tijd en locatie samen. Voorafgaand aan de shoot is het aantal personen doorgegeven.


Betaling:

 • Na uw ondertekening reserveert Aske fotografie de overeengekomen tijd en datum en maakt geen andere reserveringen voor die tijd en datum. De klant zal Aske fotografie een sessieprijs betalen bij boeking van de shoot. Dit bedrag kan niet teruggevorderd worden.
 • De sessieprijs moet 30 dagen na ontvangst van de factuur of ten laatste 7 dagen voor de fotoshoot betaald zijn.
 • Na 4-6 weken zal Aske fotografie de foto’s afleveren door middel van een online slideshow. Op basis hiervan kiest u een fotopakket. Na betaling van het fotopakket kan u uw foto’s uitkiezen en met uw shoptegoed producten bestellen. Er worden geen foto’s of fotoproducten afgeleverd vóór volledige betaling.


Product & levertermijn:

 • Alle foto’s worden digitaal afgeleverd uiterlijk 6 weken na de shoot. Op basis hiervan kiest de klant een fotopakket van 5, 15 of 40 foto’s. Foto’s worden geleverd na betaling als JPEG-bestanden met hoge resolutie. Foto’s en producten worden enkel bezorgd aan de persoon die betaald. Een shoot bestaat dus uit een sessieprijs + een fotopakket.
 • Heeft de klant de foto's sneller nodig vraag ik hiervoor een bijdrage van 79 euro. Je krijgt dan binnen de 3 dagen jouw slideshow waaruit je dan je fotopakket kan kiezen.
 • Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om digitale bestanden na levering te ruilen en/of retourneren. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het kiezen en goedkeuren van de gewenste bestanden. Na digitale levering is die keuze altijd definitief.
 • De afbeeldingen mogen in geen enkele vorm meedoen aan wedstrijden of voor commerciële toepassingen gebruikt worden.
 • Alle bewerkte foto's worden niet geacht bijgehouden te worden door de fotograaf. Na aflevering van de digitale foto's aan de klant kunnen de foto's niet meer nabesteld of opgevraagd worden. Moest de fotograaf deze bestanden toch nog hebben, dan vraagt zij hiervoor 79 euro voor de tijdsinvestering van het opzoeken in de archieven, bekijken welke foto's gekozen waren + het terug openstellen van een galerij.
 • Onbewerkte foto's of RAW bestanden worden normaal gezien niet verstrekt. Ze staan niet voor de stijl die Aske fotografie heeft en representeren haar werk niet. Wil je ze toch kopen dan kan dit voor een éénmalig bedrag van 999 euro. Deze foto’s zijn dan enkel voor persoonlijk gebruik, mogen niet op social media belanden en de naam van de fotograaf mag niet met deze bestanden gelinkt worden.
 • Aske fotografie levert de foto's met de standaard bewerking conform de portfolio op deze website. Voor eventuele aanvullende bewerkingsverzoeken die niet binnen de standaard bewerking vallen wordt een aanvullende bedrag van 20 euro per foto gevraagd.
 • Prijzen en aanvullende producten:
 • Diensten of goederen die niet in dit initiële contract zijn opgenomen, worden verkocht tegen de huidige prijs wanneer de bestelling wordt geplaatst. Alle prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tegoedbonnen hebben geen intrinsieke contante waarde en mogen alleen worden gebruikt voor gekochte producten of diensten.
 • De levertermijn van producten is ongeveer 6 weken. Aske fotografie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige levering aangezien dit de verantwoordelijkheid is van de leverancier.


Wijzigen datum & te laat:

 • In geval van ziekte, noodgeval, overmacht of een andere oorzaak buiten zijn wil kan de klant minstens 7 dagen op voorhand (Of een redelijke kennisgeving in geval van nood) vragen om een shoot éénmalig te verplaatsen. Hierbij wordt door Aske fotografie bewijs gevraagd in de vorm van een attest van de werkgever, dokter,…
 • Een nieuwe afspraak bij de vraag om de datum te verzetten is afhankelijk van de beschikbaarheid van Aske fotografie.
 • Er wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd voor de extra tijdsinvestering voor het verzetten van de datum en de bijhorende administratie én voor het vrijhouden van de oorspronkelijke datum die naar alle waarschijnlijkheid niet meer kan ingevuld worden.
 • Elke klant dient indien hij te laat aanwezig zal zijn, 15 minuten voor de shoot telefonisch te verwittigen op het nummer van Aske fotografie (0486/39.01.46). Bent u later dan 30 minuten dan kan de shoot jammer genoeg niet meer doorgaan en geldt dit als een annulatie.


Annulering:

 • Indien de klant de shoot wenst te annuleren zal het voorschot of de sessieprijs verbeurd verklaard en onvoorwaardelijk vrijgegeven worden aan Aske fotografie.
 • Later dan 30 minuten op de locatie arriveren staat gelijk aan een annulering.
 • Bij een minishoot dient exact het juiste uur aangehouden worden anders staat dit ook gelijk aan een annulering.


Aantal personen:

 • Door de klant is voor de shoot doorgeven wie op de foto gaat. Aske fotografie zorgt op voorhand voor het klaarzetten van een setting en last-minute wijzigingen van het aantal personen kan hierdoor niet toegestaan worden.


Kleine kinderen in de studio:

 • Om de veiligheid van een pasgeboren baby te garanderen vraag Aske fotografie om met 2 volwassenen naar de studio te komen tijdens een newbornshoot mét een broer of zus jonger dan 5 jaar.
 • Aske fotografie start dan eerst met de gezinsfoto's en hierna kan grote broer of zus naar huis.
 • Kinderen moeten in de studio jammer genoeg stil zitten omdat er duur materiaal aanwezig is. Elk kind is uiteraard anders en kan uw kind moeilijker bevelen opvolgen is een buitenshoot aan te raden.


Exclusieve fotograaf:

 • De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat geen enkele andere partij dan Aske fotografie foto's mag maken van de door de fotograaf gemaakte poses, lichtsituaties of opstellingen. Dit vertraagt ​​het werk van Aske fotografie en schendt het intellectuele eigendom van de fotograaf. De klant stemt ermee in om alle dingen te doen die redelijkerwijs door Aske fotografie worden gevraagd om ervoor te zorgen dat geen enkele persoon/personen de fotograaf in de weg staat of foto's maakt in deze situaties.


Vrijwaring:

 • Aske fotografie en de klant komen overeen dat Aske fotografie niet verplicht is om bepaalde poses en/of personen vast te leggen tijdens de fotoshoot.
 • Aske fotografie zal esthetische en/of vestimentaire aanpassingen enkel uitvoeren na betaling van een meerprijs, waarbij sommige aanpassingen misschien wel door een retoucheringsbureau moeten gedaan worden. (bv. wegwerken van zichtbaar ondergoed, tatoo, dubbele kin,...)
 • Aske fotografie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor volgende zaken:
 • Het weer.
 • De klant kan een garantie op een golden hour afkopen. Een shoot kan dan verzet worden tot we een golden hour hebben.
 • Het al dan niet meewerken van familieleden. (Inclusief het al dan niet lachen, bepaalde uitdrukkingen van de klant,…)
 • Locatie die gewijzigd is in uitzicht.
 • Het al dan niet slagen van fotoafdrukken bij een eigen drukker.
 • Eigen kledij die niet passend, bijhorend,… was.
 • Eventuele allergische reacties of schade naar aanleiding van (huis)dieren.
 • Materiële en/of immateriële schade tijdens of na een fotosessie alsook letselschade.
 • Bij storingen en/of fouten van apparatuur.
 • Eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
 • Klachten over fotoafdrukken die de klant zelf laat maken. Aske fotografie gaat ook niet ondersteunen bij het al dan niet slagen van het afdrukken van de foto's en/of contact met een drukker van de klant zelf.
 • Klachten na de shoot over de sessie worden als niet gegrond beschouwd. Ben je tijdens de shoot ontevreden moet je dit dadelijk melden.
 • Aske fotografie is ten allen tijden gerechtigd de dienstverlening te stoppen als er sprake is van respectloos gedrag of agressie. Het reeds betaalde bedrag wordt dan niet terugbetaald.
 • Indien Aske fotografie niet in staat is de diensten in dit contract uit te voeren vanwege ziekte, noodgeval, brand, ongeval, staking, onveilige omgeving, bedreiging, overmacht of enige oorzaak buiten haar controle zal ze:
 • Voorstellen tot een andere datum of
 • Redelijke inspanningen leveren om een ​​vervangende fotograaf te regelen die bereid is de shoot uit te voeren voor de overeengekomen prijs. Zoniet wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald.
 • Als de Aske fotografie niet in staat is om fotografisch materiaal te leveren als gevolg van technologische storingen, inclusief maar niet beperkt tot camera en verwerking, of anderszins verloren of beschadigd raakt buiten de schuld van de Aske fotografie, is de fotograaf niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het niet- levering van de digitale bestanden. Aske fotografie betaalt dan de reeds betaalde som volledig terug aan de klant. 
 • De klant begrijpt en stemt ermee in dat Aske fotografie niet verplicht is om kopieën van de foto's van deze fotoshoot bij te houden nadat de foto's digitaal zijn aangeleverd aan de klant.
 • De klant heeft 14 dagen na levering van de galerij om de fotograaf op de hoogte te stellen van elk probleem, discrepantie, technisch probleem of enige andere klacht met betrekking tot foto's, hun kwaliteit en inhoud, of iets met betrekking tot de sessie.
 • De klant stemt ermee in Aske fotografie schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen en claims, procedures, schadevorderingen, vergoedingen, onkosten, verliezen, juridische kosten (op schadevergoedingsbasis), bijdrage, schadeloosstelling of enige andere juridische, billijke of wettelijk rechtsmiddel voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst.
 • De uiteindelijke postproductie- en bewerkingsstijlen, effecten en het algehele uiterlijk van de afbeeldingen worden overgelaten aan het oordeel van de Aske fotografie.


Huwelijk of speciale shoots:

 • Tijdens een huwelijk zal de klant Aske fotografie van eten en drinken voorzien op gepaste tijden (Wanneer de rest van de gasten eten en/of drinken).
 • Toestemmingen en vergunningen:
 • De klant zal alle toestemmingen verkrijgen die nodig zijn voor de fotograaf om te fotograferen op de shoot. Aske fotografie heeft geen plicht om toestemming te verkrijgen van kerken, gebouwen, eigendommen, nationale parken of andere locaties. De klant begrijpt en stemt ermee in dat het niet verkrijgen van deze toestemmingen die leiden tot boetes voor de fotograaf, of die de fotograaf ervan weerhouden om de fotoshoot te fotograferen, niet de fout, aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de fotograaf is en de klant stemt ermee in: Om de fotograaf een bedrag te betalen gelijk aan elke boete die kan worden opgelegd aan de fotograaf als gevolg van het niet verkrijgen van de vereiste toestemming door de klant; en geen claim in te dienen (met inbegrip van een claim voor de terugbetaling van enig geld dat is betaald onder deze overeenkomst) die voortvloeit uit of verband houdt met het nalaten van de kant van klant om de vereiste toestemming te verkrijgen.
 • Exclusieve fotograaf:
 • De klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat geen enkele andere partij dan de fotograaf foto's mag maken van de door de fotograaf gemaakte poses, lichtsituaties of opstellingen. Dit vertraagt ​​het werk van de fotograaf en schendt het intellectuele eigendom van de fotograaf bij het samenstellen van foto's van de fotoshoot. De klant stemt ermee in om alle dingen te doen die redelijkerwijs door de fotograaf worden gevraagd om ervoor te zorgen dat geen enkele persoon/personen de fotograaf in de weg staat of foto's maakt in deze situaties.


Auteursrechten en modelvrijgave:Auteursrechten:

Aske fotografie bezit het auteursrecht op alle gemaakte afbeeldingen en heeft het exclusieve recht om reproducties te maken voor, inclusief maar niet beperkt tot, marketingmateriaal, social media, portfolio-items, voorbeeldproducten, redactionele inzendingen en gebruik, of voor weergave op of op de website van de fotograaf en/of studio.

 • De klant vrijwaart Aske fotografie van alle claims en aansprakelijkheid met betrekking tot de foto's en elk gebruik door Aske fotografie dat in overeenstemming is met deze overeenkomst.
 • De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 • Indien de afbeeldingen een kind of kinderen bevatten, geeft de klant als ouder of voogd van het kind toestemming voor gebruik en publicatie van de afbeeldingen door fotograaf, ook ten behoeve van de reproducties onder bovenstaande punten.
 • Wanneer de klant wenst om foto’s niet op social media, drukwerk of promotie van Aske fotografie en partners te zien, vraagt de fotograaf hiervoor een toeslag van € 79,00. In dat geval zal geen enkel beeld gebruikt worden op social media of de website van Aske fotografie. (Mijn prijzen zijn zo opgebouwd dat opbrengst van reclame inbegrepen zit. Daarom dat ik een toeslag aanreken indien ik jullie foto’s niet mag gebruiken ter promotie.)


Persoonlijk gebruik:

 • Als tegenprestatie voor de betaling, verleent de fotograaf een eeuwigdurende niet-exclusieve licentie om afbeeldingen die zijn gedownload van de fotogalerij of geleverd door de fotograaf als volgt af te drukken of te reproduceren:
 • De klant mag de door Aske fotografie geleverde web- of hoge resolutie foto's delen op de persoonlijke sociale media-accounts van de klant, op voorwaarde dat klant in elke dergelijke post Aske fotografie moet crediteren/taggen.
 • Deze licentie staat de klant niet toe om screenshots van afbeeldingen van slechte kwaliteit te maken, of om foto's op welke manier dan ook te bewerken of te wijzigen, of om enige andere handeling uit te voeren die de morele rechten van de fotograaf zou schenden.
 • De klant mag web- of high-res foto's afdrukken die door de fotograaf zijn aangeleverd of zijn gedownload van de fotogalerij voor persoonlijk gebruik, en:
 • mag de afgedrukte foto's niet verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen of anderszins distribueren;
 • mag de afgedrukte foto's niet gebruiken voor reclame- of commerciële doeleinden; en
 • mag de foto's niet inzenden of meedoen aan een wedstrijd.

Privacy/GDPR:Aske fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.askefotografie.be - Nielsestraat 317, 2850 Boom

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Aske fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer
 • Gegevens gebonden aan de te fotograferen activiteit


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@askefotografie.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Aske fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Aske fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Aske fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Aske fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Aske fotografie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Aske fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen computers van Aske fotografie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aske fotografie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Aske fotografie of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.


Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.


Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief/communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. U kan ook altijd contact met ons opnemen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Aske fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aske fotografie) tussen zit. Aske fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: workflow systemen die je automatisch mailen met info over je geboekte sessie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aske fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Aske fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aske fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@askefotografie.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aske fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hallo@askefotografie.be.


Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

BIJ GEBRUIKMAKING VAN DE DIENSTEN VAN ASKE FOTOGRAFIE IN WELKE ZIN DAN OOK, GAAT U AUTOMATISCH AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN.